Energianseurannan demosivut

Näillä sivulla oleva data on oikeaa mittaustietoa, mutta tietoturvasyistä se ei ole reaaliaikaista, vaan se on ajalta 1.3.2012 -10.1.2013.
Kaikki tiedot eivät näy Microsoft Internet Explorer -selaimella